Vuosikokous 2018

YLEINEN VUOSIKOKOUS 18.2.2018

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen

2. Puheenjohtaja ja sihteeri
Puheenjohtajaksi valittiin Markku Eskelinen, sihteeriksi Jouko
Könönen

3. Kokouksen laillisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

5. Pöytäkirjan tarkastajina ja äänten laskijoina toimivat Jorma Karhu ja Jani Maaranen

6. Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2017

7. Tilit vuodelta 2017 ja vastuuvapaus tilivelvollisille
Hyväksyttiin tilit vuodelta 2017 ja vastuuvapaus tilivelvollisille

8. Puheenjohtajan valinta vuodelle 2018
Puheenjohtajaksi valittiin äänin 16-5 Markku Eskelinen

9. Johtokunnan valinta erovuoroisten tilalle
Johtokuntaan valittiin Tarmo Nupponen, Marko Kervinen, Jarno Leppänen, Antti Lehikoinen uudelleen. Johtokunnassa jatkavat myös Jani Eskelinen, Jouko Könönen, Arto Hälinen ja Ari Hiltunen

10. Toiminnan tarkastajiksi valittiin Pekka Ikonen ja Sakari Kontkanen. Varalle valittiin Auvo Ikonen ja Pertti Turpeinen

11. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018

12. Liittymismaksut
- Varsinainen jäsen 1000€
- Maanomistajajäsen 300€
- Jäsenmaksu 80€
- Kilpailujäsen 10€

13. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2018

14. Jaostot ja niiden vetäjät
- Riistajaosto Marko Karhu
- Majajaosto Pentti Könönen
- Laavujaosto Ari Hiltunen
- Kilpailujaosto Jarno Leppänen
- Hirvijaosto Markku Eskelinen
- Karhujaosto Pentti Könönen
- Koirajaosto Jukka Lätti ja Pentti Veijonmaa
- Mst:n toimikunta Jukka Lätti, Pentti Veijonmaa ja Unto Silvennoinen
- Talkoojaosto Arto Hälinen ja Tuomo Heikkinen
15. Jäsen asiat
Juha Hyvärisen erosi seuran maanomistaja -koejäsenyydesstä.
Eino Räsänen erotettiin seuran jäsenyydestä, maksamattomat jäsenmaksut.
Santeri Peltonen valittiin äänin 12-9 seuran varsinaiseksi koejäseneksi.
Juhani Pouta ja Matias Pouta hyväksyttiin seuran maanomistaja -koejäseneksi.
Risto Karvisen valinta seuran maanomistajajäseneksi, valinta siirtyi tulevaan kesäkokoukseen käsiteltäväksi

6. Nylkyvajan rakentamista jatketaan.

17. SML:n kokous edustajana on Markku Kauppinen ja Kennelpiirin edustajana Jani Eskelinen ja Markku Eskelinen

18. Jaettiin toiminta- ja pienpeto -kilpailupalkinnot

19. Muut asiat
- Seurojentalon kesäkahvilatoimintaa jatketaan tuleva kesänä
- Pienpetopyytäjä saa 10€ hyvityksen jäsenmaksusta per/eläin
- Seuran talkoopäivät Su 27.5.18 klo 09.00, Su 29.7.18 klo 09.00 ja Su 23.9.18 klo 09.00

20. Puheenjohtaja päätti kokouksen