Rakennukset

Eräyhdistyksellä on kaksi rakennusta, metsästysmaja Upetossa sekä seurojentalo Selkiellä.