Yhdistys

Selkien Seudun Erä ry perustettiin koululla vuonna 1960, jolloin metsästyksen harrastajat totesivat kylän tarvitsevan toimivan metsästysseuran vastaamaan riistanhoitotyöstä ja antamaan mahdollisuuden kyläläisille metsästää lainmukaisesti.

Jo useita vuosia ennen metsästysseuran perustamista kylällä toimi muutamien miesten perustama hirviseurue.Metsästyseuran myötä haluttiin parantaa kaikkien kyläläisten mahdollisuuksia metsästää. Erän toiminta on vuosikymmenien aikana ollut vilkasta ja antoisaa. Jäsenmäärä on lisääntynyt vuosien myötä ja seuran vuokraamat metsästysalueet ovat pysyneet pinta-alaltaan lähes samankokoisina.

Metsästysseuran omistamalle noin 2 hehtaarin maa-alueelle Havukkalammen läheisyyteen rakennettiin hirsinen erämaja, Upetto. Maja on ollut jäsenten ja ulkopuolisten käytössä vuodesta 1972 lähtien. Erä on järjestänyt hirvenhiihto- ja ampumakilpailuja ja tehnyt retken Riihimäen erämessuille. Metsästysseura on ollut riistanhoitokilpailussa liittotasolla ensimmäisiä, ja Erän toimesta on mm. tarhattu sorsia. Jokavuotiset juhlat ovat koko kylän hirvipeijaiset. Hirvikoemaastona Selkie on yksi halutuimmista Pohjois-karjalassa.